Fan Fret Galleries

Model R Koa Fan Fret 7-String

Model R Cutaway Brazilian Fan Fret

Model R Brazilian Fan Fret

Model R Brazilian Fan Fret 8-String